Общи условия

 

Моля прочетете внимателно описаните по-долу Общи условия за ползване, преди да използвате онлайн магазина в уеб сайта (моя сайт името)

Този документ съдържа Общите условия за ползване, според които ВИТАЛИС ХЕЛТ КЕЪР ЕООД

ЕИК: 205657016
седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ
област Русе, община Русе
гр. Русе 7000
Липник No 133А

извършва продажба на стоки на потребителите си чрез онлайн магазина на адрес в интернет: (името на сайта ми), наричан по-долу за краткост МАГАЗИН. Всеки, който зареди в ползваното от него техническо устройство интернет адреса (името на сайта ми) ще наричаме за краткост ПОТРЕБИТЕЛ.

 

При зареждането на която и да е страница от МАГАЗИНА с вградените хипер-връзки в нея, както и чрез заплащането на продукти, предлагани от МАГАЗИНА, Потребителя се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия за ползване.

© 2019 ВИТАЛИС ХЕЛТКЕЪР ЕООД   Всички права запазени!     Web Design & SEO by Zashev
Back To Top